Rennerskwartierreglement

De Zwarte Cross vanaf de camping meemaken is op zich al een hele belevenis en over het algemeen zijn wij zeer te spreken over het gedrag van onze bezoekers. Iedereen heeft goeie zin en wil er een mooi feest van maken. Desondanks zien wij ons wel genoodzaakt om regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker zich dient te houden. Denk er daarom ook aan dat onze medewerkers altijd het laatste woord hebben. Dit is de enige manier om het leuk te houden voor iedereen en bovendien willen we volgend jaar graag weer een Zwarte Cross kunnen organiseren!

Download hier het volledige reglement in PDF.

Streng tegen overtreders
Tijdens de Zwarte Cross dienen alle bezoekers zich te houden aan de Zwarte Cross Huisregels (zie www.zwartecross.nl onder de button Info). Moedwillige overtreders van de Huisregels en/of het Campingreglement zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd. Afhankelijk van de overtreding kan je aan de politie worden overgedragen alwaar je ook nog een proces-verbaal tegemoet kan zien. Bovendien krijg je voor meerdere jaren een lokaalverbod, waardoor je niet meer op de Zwarte Cross mag komen.

Camera toezicht

Door middel van camera’s waakt Tante Rikie over uw en onze veiligheid, op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen camera's.
Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames, welke eveneens voor promo doeleinden gebruikt kunnen worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties

Openingstijden
Het Rennerskwartier van de Zwarte Cross gaat open op donderdag 21 juli 2016 vanaf 07.00 uur. Iedereen met een Rennerskwartierkaart mag op het Rennerskwartier blijven tot en met maandag 25 juli 2016 tot uiterlijk 12.00 uur. De organisatie wijst nadrukkelijk, mede namens de gemeente en politie, op het verbod van ‘Wild kamperen’ en raadt bezoekers dringend aan pas op donderdagochtend naar het festivalterrein te komen, niet eerder!

Toegangsbeleid en legitimatie
Op het Rennerskwartier geldt een minimumleeftijd van 16 jaar; bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie vragen naar legitimatie. Uitzondering hierop zijn de deelnemers aan de ‘Calimeroklasse’. De personen jonger dan 16 jaar hebben enkel toegang tot het Rennerskwartier onder begeleiding van een volwassene. Op de reguliere camping geldt eveneens een minimumleeftijd van 16 jaar, personen jonger dan 16 jaar (deelnemers aan de ‘Calimeroklasse’) kunnen om die reden dan ook niet naar de reguliere camping, ook NIET onder begeleiding van een volwassene. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival (en daarmee het Rennerskwartier en/of camping) willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Alcohol
Op de Zwarte Cross wordt GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Buiten het feit dat het bij wet verboden is, is bewezen dat drinken op jonge leeftijd schade toebrengt aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die je nuttigt. Weet dat je stemming door het gebruik van alcohol ineens kan omslaan. Hierdoor kan je jezelf niet meer onder controle hebben, je kan agressief worden of doet dingen waarvan je achteraf spijt hebt. Verpest je eigen en ons feest dus niet door te veel alcohol te nuttigen. Alcohol en verkeer gaan niet samen, ieder jaar raken 3000 mensen ernstig gewond en overlijden 200 mensen door alcohol in het verkeer. Sowieso zal de politie daarom ook dit jaar bij zowel de heen- als terugreis alcoholcontroles gaan uitvoeren. Voor bestuurders van deelnemende voertuigen aan de cross is alcohol geheel niet toegestaan.
LET OP: Er zal voorafgaand aan de cross bij elke deelnemer een blaastest worden afgenomen, bij constatering van alcoholgebruik wordt overgegaan tot diskwalificatie.

Geen eigen drank meenemen
Inderdaad, zelf meegenomen dranken zijn niet toegestaan op het Rennerskwartier en worden bij de ingang van het Rennerskwartier in beslag genomen. Het is wel mogelijk om per Rennerskwartierbezoeker eenmalig op het Rennerskwartier een aantal blikken gekoeld bier of fris tegen een sterk gereduceerd tarief en inlevering van je Rennerskwartierkaart bij de ‘Tray uitgifte’ te kopen. Scheelt je sowieso een hoop oeverloos gesleep, het is net zo goedkoop als in de supermarkt en de drank is lekker koud!

Rennerskwartierkaart

Iedereen die op het Rennerskwartier van de Zwarte Cross wil overnachten dient hiervoor een Rennerskwartierkaart te kopen, deze Rennerskwartierkaart is enkel verkrijgbaar voor deelnemers aan de cross en of zijn/haar helpers. Houders van een Rennerskwartierkaart hebben toegang tot alle publiekstoegankelijke gebieden van de Zwarte Cross tijdens de openingstijden van de aparte terreinen.

Om op de camping, het festivalterrein en/of het crossterrein te kunnen komen hoef je dus geen aparte kaart te kopen.

Een Rennerskwartierkaart kan niet omgeruild worden voor een campingkaart of andersom.

Geen auto’s, aanhangers, vrachtwagens, bestelbussen

Daar er steeds meer mensen meedoen aan de Zwarte Cross, wordt het Rennerskwartier een beetje aan de krappe kant. Om die reden moeten we een streng parkeerbeleid hanteren. Alle voertuigen/ aanhangers welke niet meedoen (benodigd zijn voor) aan de Zwarte Cross (met uitzondering van een camper) dienen direct bij aankomst te worden geparkeerd op de speciale ‘Lang Parkeren’-parkeerplaats. Alle voertuigen die nodig zijn om de caravan of tent op het Rennerskwartier te plaatsen, dienen direct na het plaatsen geparkeerd te worden op deze speciale parkeerplaats. Let op: in alle gevallen hebben onze medewerkers hierover het laatste woord! Denk er bovendien goed aan dat alle voertuigen waarmee je naar de Zwarte Cross komt, moeten voldoen aan de algemeen geldende Nederlandse verkeersregels.

Niet rijden op het Rennerskwartier

Het is ten strengste verboden om met een voertuig (ook waarmee je deelneemt aan de Zwarte Cross) op het Rennerskwartier rond te rijden, dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Rijders die denken dat ze rond kunnen crossen op het Rennerskwartier worden onherroepelijk gediskwalificeerd en verwijderd van het terrein. Ga ’s nachts ook niet even controleren of jouw voertuig het nog wel doet. We willen de buurt, gemeente en de overige gasten niet tot last zijn! Het is alleen toegestaan om met je voertuig op het Rennerskwartier langzaam te rijden als jouw klasse is opgeroepen om naar de start te gaan en om direct na afloop van je klasse het voertuig weer te stallen bij je eigen plek op het Rennerskwartier. Mocht je technische mankementen hebben aan je voertuig dan is het ook toegestaan om met je voertuig stapvoets naar de speciale sleutelplaats op het Rennerskwartier te rijden.

Sleutelplek
Mocht je voertuig technische mankementen hebben dan kun je op het Rennerskwartier kosteloos gebruik maken van een bemande sleutelplaats die van zoveel mogelijk gemakken is voorzien, zoals lasapparatuur, compressor, gereedschap enz. Eventuele onderdelen ten behoeve van je voertuig zul je zelf moeten bekostigen. Moet je reparaties uitvoeren waarbij er kans is dat er olie zal lekken, dan ben je verplicht deze reparaties uit te voeren in de bemande sleutelplaats, die op de onderstaande tijden geopend is:

Donderdag: 17.00 – 20.00 uur
Vrijdag     : 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag  : 10.00 – 17.00 uur
Zondag    : 09.00 – 16.00 uur

Stroom
Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet toegestaan!
Je kunt je mobiele telefoon opladen bij het Gemeentehuis op de camping of op het festival bij de Oplaadservice een inwisselbare accu te kopen.

Houd het Rennerskwartier schoon
Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld. Deze worden dagelijks ook weer opgehaald. Ruim je eigen rotzooi op en neem je tent en/of caravan ook gewoon weer mee naar huis. Een beter milieu begint bij jezelf! Doe je dat niet dan word je door de beveiliging van het terrein verwijderd en bovendien krijg je een lokaalverbod voor meerdere jaren. Ook kan de politie nog een proces-verbaal opmaken wegens vervuiling van andermans eigendommen. Wees dus verstandig!

Geen huisraad en huishoudelijke apparaten
Bankstellen, huismeubels en pallets e.d. zijn niet toegestaan. Ook huishoudelijke apparaten als fornuizen/ kookplaatjes, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn vanwege milieu-eisen (o.a. CFK’s) niet toegestaan en worden het Rennerskwartier niet opgelaten, ook als ze niet meer functioneren. Hier zal streng tegen opgetreden worden en de verwijderingkosten van alle genoemde materialen worden verhaald op de overtreder. Een klapstoeltje of campingtafeltje mag je wel meenemen (mits je deze ook weer mee naar huis neemt). Het Rennerskwartier is geen rommelmarkt!

In beslagname en teruggave
Smokkelen blijft altijd spannend! Alle smokkelwaar wordt onherroepelijk in beslag genomen en naderhand niet teruggegeven, maar dit wordt door ons zelf gebruikt. Onze kachel moet ook roken! Namens alle medewerkers van de Zwarte Cross alvast bedankt voor de bijdrage! Probeer dus geen aggregaten, accu’s, brandstoffen of drank naar binnen te smokkelen. Als klap op de vuurpijl kan je bij ontmaskering ook nog eens van het terrein worden gestuurd en kan je kaartje ongeldig worden verklaard. Je weet bij deze dat het niet mag, dus loop niet het risico dat je het Feest der Feesten misloopt!

Geen open vuur, gasflessen, aggregaten etc. 
Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven e.d.. Vuur stoken betekent definitief van het Rennerskwartier verwijderd worden en naar het politiebureau. Besef je goed dat de veroorzaker van een (onschuldig bedoeld) brandje door justitie ernstig vervolgd kan worden als door dat brandje gewonden vallen of nog erger. We weten dat je het thuis niet zo gezellig hebt, maar daar is het altijd nog sfeervoller dan in de gevangenis! Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers en caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen ook verboden en worden dus in beslag genomen. Ook taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en worden eveneens in beslag genomen.

Geen glas 
Op het Rennerskwartier is geen glas toegestaan! Dit vanwege de slechte verwerkbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij  achtergebleven breukglas. Alles van glas wordt ingenomen. Blik mag je niet meenemen van het Rennerskwartier naar het festivalterrein en/of crossterrein. Wil je een blikje drank meenemen naar het festivalterrein, dan moet je het blikje bij de doorgang naar het festivalterrein overgieten in een plastic beker. 

Geen spades en scheppen
Spades en scheppen zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. Een gat graven kan namelijk grote gevaren opleveren voor de ledematen van de Rennerskwartierbezoekers. Gaten te graven om je bier koel te houden is sowieso niet nodig; overal op het terrein is er voldoende en heerlijk gekoeld bier verkrijgbaar.

Geen geluidsinstallaties
Enorm grote geluidsinstallaties waarmee je het hele Rennerskwartier van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons. Heb je een kleine geluidsinstallatie bij je dan bepaalt de beveiliging en/of de campingburgemeester het maximale volume, niet jij! Zingen en feestvieren mag zolang je buren er geen last van hebben.

Geen wangedrag
Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook krijg je een lokaal verbod van meerdere jaren. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers. Niet doen dus, hou het gewoon gezellig!

Geen huisdieren 
(Huis)dieren zijn om hun eigen bestwil niet toegestaan op de Zwarte Cross. Laat je lieve maatje dus thuis!

Niet roken

Sinds 1 juli 2008 mag er in feesttenten niet gerookt worden. Dit geldt dus ook voor de feesttenten op de Zwarte Cross. Er is overigens wel tabak verkrijgbaar op de camping en het festivalterrein, maar je saffie kun je dus alleen buiten opsteken.

Drugs

Op de Zwarte Cross zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zul je aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zul je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Parkeren
Alle voertuigen/ aanhangers welke niet meedoen aan de Zwarte Cross (met uitzondering van een camper) dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de speciale ‘Lang Parkeren’-parkeerplaats, dus niet op het Rennerskwartier zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging en politie op gecontroleerd.

Campingburgemeesters
Er zijn diverse campingburgemeesters 24 uur per dag op de camping aanwezig en die je ook als zodanig kunt herkennen. Zij zijn er in het belang van de bezoekers en zullen al je vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn de campingburgemeesters altijd bepalend in alles waarin dit reglement niet voorziet; hun wil is wet!

Gemeentehuis
Het gemeentehuis op de camping is 24 uur per dag geopend, hier kun je terecht voor al je vragen en/of problemen.
Of  je nu een campingburgemeester, EHBO, beveiliging of politie nodig hebt, je bereikt ze eenvoudig in het gemeentehuis. Bij verlies van je polsbandje, meld je je in het gemeentehuis alwaar je op vertoon van je campingkaart en legitimatie een nieuw polsbandje verstrekt kan krijgen. Blijkt echter dat je je polsbandje doelbewust bent verloren, dan zul je onherroepelijk van de camping worden gezet en ontvang je een terreinontzegging van meerdere jaren.

Tot slot
Mede namens Tante Rikie wensen we jullie een geweldige Zwarte Cross 2016 toe. Say Yes to Apartigheid!

Tante Rikie gaat hard dankzij

  • Nozem Oil
  • Grolsch
  • KNMV
  • 3FM Serious Request
  • Amnesty International