0
Zoeken Winkelmand 0

Zwarte Cross vs. ongewenst gedrag

De Zwarte Cross is een festival voor iedereen! Het is een feest voor jong en oud, een festival waar vrijheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan en waar iedereen zich veilig en welkom moet voelen. We vinden het iedere editie weer geweldig om de saamhorigheid te zien: hoe men elkaar helpt, een biertje aanbiedt – zelfs aan vreemden! – en zich als voortreffelijke gasten in de Achterhoek gedraagt. Bijna alle bezoekers zijn een verlengstuk van onze gastvrijheid en dat waarderen we zeer. Er zijn echter ook bezoekers die zich slecht gedragen. Dit is een kleine minderheid en we zouden ervoor kunnen kiezen om hier geen aandacht aan te geven, maar dat doen we toch wel, want we willen hier met de Feestfabriek iets aan doen.

Wat niet thuishoort op de Zwarte Cross

Het zijn zeer kleine uitzonderingen – en ook al vindt het helaas elders in Nederland ook plaats – er zijn bezoekers die gedrag vertonen dat niet bij de Zwarte Cross past. Vandalisme, seksueel overschrijdend gedrag, racisme, homofobie en vrouwonvriendelijkheid hoort niet thuis op ons unieke feest. We proberen hier al 25 jaar tegen te ageren, maar het blijft voorkomen. Onze aanpak moet dus beter. We hebben hier nu een aparte werkgroep voor in het leven geroepen bestaande uit Feestfabriek-collega’s van allerlei afdelingen.

Iedere Zwarte Cross-bezoeker moet namelijk weten dat we ons expliciet distantiëren van allerlei vormen van ongewenst gedrag. Specifiek gaat het om bezoekers die de boel afbreken, mensen betasten en/of racistisch bejegenen, discrimineren, wildplassen en/of vechten. Er kan en mag veel op ons festival, maar dit gedrag hoort niet thuis op ons gemoedelijke en openminded feest. Er blijven een paar raddraaiers die denken dat dit kan op de Zwarte Cross en sommigen denken zelfs dat dit er juist bij hoort. Nou, niet dus. De bezoekers die dit doen, horen niet thuis op de Zwarte Cross. Punt. Het is een minderheid op het totaal van 229.500 bezoekers, maar deze groep werpt een nare smet op de Zwarte Cross en geeft ook een verkeerd beeld van de Zwarte Cross en de Achterhoek. Dat gaan we nog duidelijker, regelmatiger en explicieter communiceren.

Voordat we onze acties uiteenzetten, moeten jullie weten dat er meerdere klachten bij ons zijn binnengekomen van bezoekers, artiesten en medewerkers die zijn lastiggevallen en dat mensen vrouwonvriendelijk, homofoob of racistisch zijn bejegend. Dit kan echt niet en we zijn erop gebrand dit aan te pakken. We beseffen ons dat discriminatie en racisme zeer kwetsend kan zijn. Niemand kan lekker feestvieren als aan het fundament van respect gezaagd wordt, door wie dan ook. Zeker als de discriminatie zich herhaalt doet dit pijn. Dat beseffen veel organisaties en veel mensen die zelf nooit gediscrimineerd worden zich nog te weinig. Hier kunnen we verandering in aanbrengen en dat gaan we doen.

2022: ‘Welkom Thuus!’ en ‘Hufters, blijf thuis!’

We hebben voor de editie van 2022 met de werkgroep een korttermijnbeleid opgesteld. Eén van de actiepunten is de oproep ‘hufters, blijf thuis!’ voorafgaand aan het festivalweekend (lees hier het persbericht en bekijk onderstaande video) en een beroep op de lieve meerderheid: spreek elkaar aan. We lanceren tevens geactualiseerde huisregels (lees ze hier) bij het thema ‘Welkom Thuus’! Door deze boodschap op voorhand te communiceren hopen we op nog meer bewustwording rondom het thema en meer positieve sociale controle tijdens het festivalweekend.

Vanaf de 2022-editie gaan we tevens duidelijker communiceren over de ‘ongewenst gedrag meldpunten’ die we op het terrein hebben. Dit doen we via pushberichten in de Zwarte Cross-app, in de campingkrant en via LED-schermen. Bezoekers kunnen zich namelijk melden op twee locaties. De Infostand (openingstijden festivalterrein) en voor campinggasten het Gemeentehuis (24 uur geopend). Bij het Gemeentehuis is de campingburgemeester het eerste aanspreekpunt. Indien het medewerkers betreft, worden meldingen over ongewenst gedrag doorgespeeld naar leidinggevenden. Daarnaast kan een medewerker zich altijd melden bij de PZ-balie met een klacht. In algemene zin willen we iedereen oproepen om álle meldingen door te spelen via deze lijnen, ook als deze op de werkplek zelf zijn afgehandeld.

Er zijn bepaalde festivalweides waarvan we het idee hebben dat daar vaker vervelende incidenten plaatsvinden. Dit jaar komen daar sfeerbeheerders en extra weidecoördinatoren in actie. Richting de toekomst is het plan om deze groep te laten groeien: duidelijk herkenbare sfeerbewakers op het festivalterrein in een vergelijkbare rol als de campingburgemeesters op de camping. We werken zo toe naar proactief signaleren en vervolgens aanspreken op ongewenst gedrag. Tevens gaan we onze kwaliteitscommissie melding laten maken van ongewenst gedrag op verschillende locaties, om te checken hoe onze eigen organisatie functioneert. Tot slot hebben we voor dit jaar een groep samengesteld van Feestfabriekers die een gezamenlijk eindstation vormen rondom grensoverschrijdend gedrag. Er is een appgroep waarin deze club elkaar op de hoogte houdt over de gang van zaken tijdens show en op basis van deze informatie kan actie worden ondernomen.

De lange termijn

Na het festivalweekend evalueren we en de leerpunten van de 2022 editie neemt de werkgroep mee in het verder opstellen van de visie en het beleid. We werken dus aan een langetermijnbeleid met concrete actiepunten op het gebied van veiligheid, meldpunten, communicatie, sanctiebeleid, overleg met autoriteiten en overige partijen. Door dit beleid te formaliseren kunnen we de resultaten meetbaar maken. Met daarbij een draaiboek hebben we tevens een instrument dat we erbij kunnen pakken als het nodig is, net zoals een draaiboek bij brand.

Na deze Zwarte Cross schetsen we een horizon. Hoe zien we de toekomst op de lange termijn en wat zijn onze ambities op dit gebied? We hebben uiteraard de ambitie om een Zwarte Cross te mogen organiseren waar iedereen zich veilig voelt, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur en geslacht. Mensen verwachten op de Zwarte Cross geen geweld, vandalisme of onverdraagzaamheid. Iedereen is welkom en iedereen verdient respect, behalve hufters. We gaan onze waarden dus nog duidelijker communiceren, zodat iedereen kan zien wat wel en niet bij de Zwarte Cross hoort.

Bedankt voor het lezen, jullie begrip, medewerking en een groot applaus voor de grote meerderheid die er gewoon iedere editie een prachtig feest van maakt!

De Feestfabriek