0
Zoeken Winkelmand 0

De Zwarte Cross huisregels

Op deze pagina vind je een samenvatting van onze huisregels. Voor de uitgebreide versie verwijzen we je door naar onze algemene voorwaarden. De uitgebreide versie van de algemene voorwaarden is leidend. Als bezoeker ga je hier mee akkoord op het moment dat je tickets hebt besteld.

Toegangsbewijzen
Onderstaand wordt schematisch weergegeven welke toegangsbewijzen toegang bieden tot welke (publieks-) gebieden op de Zwarte Cross.

Onze tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, met uitzondering van een verkoop via TicketSwap. TicketSwap is de enige veilige manier om onze tickets (door) te verkopen.

Huisregels voor het festivalterrein, camping (incl. Grasnapolsky) en Rennerskwartier
Onderstaand wordt schematisch weergegeven wat wel en niet is toegestaan in de verschillende publiekstoegankelijke gebieden.

Een aantal belangrijke huisregels uitgelicht

 1. Op het Zwarte Cross Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 2. Bezoekers van 14 jaar en ouder moeten zich kunnen legitimeren met een geldig ID-bewijs. Ter bescherming van o.a. de veiligheid van onze bezoekers kan iedereen op ieder gewenst moment worden gefouilleerd inclusief de meegenomen tassen/rugzakken.
 3. Betreden en verblijven het Zwarte Cross terrein geschiedt op eigen risico.
 4. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (inclusief gehoorschade) en/of materiële dan wel immateriële schade.
 5. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.
 6. Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Ook is de weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan. Drugs en overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) zijn op het gehele festival-, Rennerskwartier en campingterrein verboden.
 7. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 8. Voor de veiligheid van onze bezoekers en de organisatie zal er cameratoezicht plaatsvinden. Tijdens het festival worden eveneens foto- en video-opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden.
 9. Het is niet toegestaan om in tenten en andere afgesloten ruimtes op het festival te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). Hier staat een boete op van € 70,-.
 10. Wat niet wordt toegestaan: verspreiden van folders en eigen handel in goederen, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 11. Het dragen van clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren is niet toegestaan.
 12. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en wordt een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.
 13. De bezoeker kan op het evenemententerrein aan behoorlijke geluidsniveaus worden blootgesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoor-beschermende maatregelen. Op het evenemententerrein is geluidsbescherming verkrijgbaar.
 14. Het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuilingen en vernielingen aan materialen, natuur, milieu en terreinen wordt niet getolereerd.
 15. Het gebruiken van geweld, discriminatie (in woord, gebaar of kleding) en seksuele intimidatie is verboden.
 16. Wat ook niet wordt toegestaan:
  • Bier- en moddergooien.
  • Wildplassen! (Boete: € 70,-)

Camping en Rennerskwartier

Stroom
Op de camping en het Rennerskwartier zijn er geen stroomaansluitingen en eigen stroom is niet toegestaan. Mobiele telefoons kunnen worden opgeladen bij de daartoe aangewezen oplaadpunten. De tenten van Grasnapolsky kunnen voorzien zijn van een stroompunt.

Overnachten op de camping en het Rennerskwartier
De maximaal toegestane grootte van een tent bedraagt 30 m2 (bijv. 6 x 5 meter). Voor het maximum aantal personen per tent adviseren wij wegens veiligheidsredenen om 1 persoon per 2 m2 te hanteren. Voorbeeld: in een tent van 6 x 5 meter (30 m2) mag je met maximaal 15 personen vertoeven.

 • De maximaal toegestane afmetingen van een partytent bedraagt 9 m2 (bijvoorbeeld 3 x 3 meter).
 • De maximaal toegestane lengte van een caravan of vouwwagen is 7 meter. Het maximale toegestane gewicht van een camper is 12.000 kilogram. Voor de typering van een voertuig is de RDW-keuring bepalend.
 • Vrachtwagens, trailers*, diepladers, bouwketen, schaftwagen, Pipo wagens, SRV wagens, (zee)containers en platte wagens worden niet aangemerkt als camper/caravan en worden niet toegestaan op de camping en het Rennerskwartier.
 • Bagage mag worden vervoerd op een bolderkar. De maximaal toegestane afmetingen van een bolderkarbak bedragen: 113 cm (lengte) x 51 cm (breedte) x 56 cm (hoogte).
 • Aanhangwagens zijn niet toegestaan op de camping en het Rennerskwartier, deze dienen geparkeerd te worden op de daartoe aangewezen parkeerplaats. Parkeren geschiedt op eigen risico. Overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan.

*Trailers worden onder de gestelde voorwaarden toegelaten op het Rennerskwartier.

Aanwijzingen van organisatie/bevoegde personen altijd opvolgen. Ook wanneer dit niet in de huisregels staat of misschien zelfs afwijkt.

‘Welkom Thuus, Zwarte Crossers!’ Want de Zwarte Cross is een ‘thuus’ voor ons allemaal.

Niemand op de Zwarte Cross mag zich ook maar één moment onveilig, geïntimideerd of bedreigd voelen. Pas dan slagen wij in onze missie: iedereen op de Zwarte Cross (bezoekers, medewerkers, artiesten en crossers) een fijne tijd laten beleven.

De Zwarte Cross voelt als een andere wereld en precies dat maakt de Zwarte Cross geweldig. Maar vergis je niet: de wet en maatschappelijke normen en waarden gelden op het festivalterrein, voor, tijdens en na het festival:

 • Onbenulligheid en lomp gedrag, slopen van mensen, materiaal en omgeving, wildplassen en het overtreden van de wet is op de Zwarte Cross net zo strafbaar als in de ‘echte wereld’.
 • Emotioneel en fysiek geweld, homofobie, racisme en discriminatie (in woord, gebaar of kleding) is gewoon knetterverboden.
 • Seksuele intimidatie, grensoverschrijdend en vrouwonvriendelijk gedrag (fysiek en in woord) horen niet thuis op de Zwarte Cross.
 • Zorg áltijd voor wederzijdse toestemming (consent) voordat je gaat brommers kieken.
 • Ook blagen bezoeken de Zwarte Cross. Wees je bewust van de aanwezigheid van onze jongste gasten.

Deugt het niet? Zeg d’r wat van.

De Zwarte Cross is een festival met bezoekers van alle leeftijden. Sociale controle is daarom al een belangrijk onderdeel van ons festival: mensen met wat meer levenservaring houden de jonge goden met hun voetjes op de grond. Daar zijn wij heel trots op. Zie je iets gebeuren dat niet ok is? Houd je niet in en zeg er wat van! Spreek op de Zwarte Cross elkaar aan op ongeoorloofd, baldadig of lomp gedrag.

Is je iets overkomen? Deel het met ons.

Is je iets overkomen dat niet deugt? Twijfel niet en doe je verhaal, want we willen altijd weten wanneer jou iets vervelends is overkomen. Je kan hiervoor terecht op het festivalterrein bij de Infostand (nabij het reuzenrad) en op de camping bij het Gemeentehuis (24 uur geopend).

Voor meer informatie over ongewenst gedrag verwijzen we je door naar deze pagina.