0
Zoeken Winkelmand 0

Privacyverklaring

Alles Komt Goed B.V. respecteert de privacy van onze (potentiƫle) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken.

Alles Komt Goed B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alles Komt Goed B.V. neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Alles Komt Goed B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees hier de complete Privacyverklaring Alles Komt Goed B.V.