0
Zoeken Winkelmand 0

Doe Alsof Je Thuis Bent: dit deed de Zwarte Cross om ontoelaatbaar gedrag tegen te gaan

gepubliceerd op 21 september 2023

We kijken met een positief gevoel naar Doe Alsof Je Thuis Bent, de campagne die ontoelaatbaar gedrag op de Zwarte Cross onder de aandacht bracht. Hierbij een inzicht in de resultaten van de campagne die dit jaar voor én achter de schermen veel aandacht kreeg.

Over het algemeen was de sfeer zoals we gewend zijn op de Zwarte Cross: prettig en gemoedelijk, met veel saamhorigheid oftewel ‘noaberschap’. Toch kozen we ervoor om dit jaar (net als vorig jaar met de campagne Hufters Blief Thuus!) extra aandacht te besteden aan ontoelaatbaar gedrag op het festival. Dat heeft te maken met een kleine groep raddraaiers die gedrag vertonen dat niet bij de Zwarte Cross past.

Ontoelaatbaar gedrag in beeld

Na het uitverkochte evenement met 237.500 bezoekers maakt de organisatie nu de balans op. Vooropgesteld is de organisatie razend trots op haar bezoekers die er samen weer een grandioos feest van maakten. De fantastische sfeer onder de bezoekers van alle leeftijden is uniek. En met zoveel mensen op één plek tegelijk is het ook bijzonder hoeveel er geweldig goed gaat. Dat is puur en alleen te danken aan onze bezoekers.

De Feestfabriek investeerde in de voorbereiding flink in de aanpak van ontoelaatbaar gedrag. Nieuw waren onder andere aangescherpte communicatielijnen binnen de organisatie en een betere briefing voor werknemers. In de Centrale Post (het organisatorische hart van het evenement) werd geïnvesteerd in het aantal werknemers en een verbeterde werkwijze. In aanloop naar het festival werden gesprekken gevoerd met de officier van justitie waarin afspraken werden gemaakt over de werkwijze bij grove overtredingen.

Zo was de Feestfabriek achter de schermen veel meer gespitst op het vaststellen en aanpakken van ontoelaatbaar gedrag. Onder de streep resulteerde dit, ondanks alle extra aandacht en inzet, in nagenoeg hetzelfde aantal terreinontzeggingen als in 2022. In 2022 waren het er 137 en afgelopen editie 138. Vandalisme was in 2023 de voornaamste reden voor een terreinontzegging, andere gronden vormden onder andere baldadigheid en verbaal geweld. De politie hield in totaal drie personen aan op het festivalterrein. In 2022 waren dat er ook drie, in 2019 vier.

In deze cijfers zien wij ons vermoeden bevestigd, namelijk dat op de Zwarte Cross de overgrote meerderheid van de bezoekers er een fijn, veilig en positief feest van maakt.

Enquête met 11.000 respondenten

Na afloop van de Zwarte Cross benaderde de organisatie de bezoekers met een enquête die werd ingevuld door 11.060 respondenten. In totaal gaven 130 respondenten aan dat ze zelf in aanraking kwamen met ontoelaatbaar gedrag, dat ze getuige van ontoelaatbaar gedrag waren of dat ze andere informatie wilden geven waarvan we kunnen leren en dat zij hierover met de organisatie in contact wilden komen. Met hen is het gesprek aangegaan. Geluidsoverlast op de camping en vandalisme bleken de voornaamste ervaringen waarover zij met ons wilden spreken.

Meldpunten werkten goed, pilot met weide-coördinatoren levert verbeterpunten op

We hebben de indruk dat bezoekers de ingerichte meldpunten bij het Gemeentehuis op de festivalcamping en de Infostand op het festivalterrein goed wisten te vinden. Hetzelfde geldt voor het meldpunt backstage, waar arbeidskrachten en vrijwilligers terecht konden. Medewerkers op de drie meldpunten delen mee dat ze de ontvangen meldingen grondig konden verwerken en afhandelen. De pilot met weide-coördinatoren behoeft aandacht, zo evalueert de festivalorganisatie. Weide-coördinatoren zijn gastheren en -vrouwen die zich concentreren op specifieke weiden in plaats van een heel festivalterrein. Idealiter zouden zij fungeren zoals onze campingburgemeesters dat al jaren doen op de camping, echter bleek het publiek in de Megatent of de Dansvloer simpelweg te groot om doorlopend een goed beeld te houden van de sfeer en stemming onder gasten.  De weide-coördinator van de Noaberhood gaf aan dat hij, net als in 2022, wel met voldoening kon terugkijken op zijn functie. Een weide-coördinator smoort akkefietjes in de kiem of bemiddelt als dat nodig is. Hierin verschilt hij van een beveiliger die doorgaans reactief te werk gaat.

Doe Alsof Je Thuis Bent campagne stopt niet 

De organisatie benadrukt dat er ongetwijfeld verhalen zijn die niet gehoord zijn. De campagne Doe Alsof Je Thuis Bent Stopt dan ook niet na het Zwarte Cross-weekend. Bezoekers, medewerkers of artiesten kunnen vandaag, morgen of wanneer ze er klaar voor zijn alsnog in contact komen met de Feestfabriek als ze hun verhaal kwijt willen. Mailen kan naar [email protected]. In aanloop naar het evenement in 2024 mikken we op een nog betere bezetting van de meldpunten, met een nog verder aangescherpte procedure na het binnenkrijgen van een melding. Alleen door een gestroomlijnd werkproces na een melding kunnen we goed inzicht krijgen in ontoelaatbaar gedrag, tijdens en na het festival. Dat proces functioneerde in 2023 goed en wordt in de toekomst verder geoptimaliseerd.

Conclusie

Alles bij elkaar opgeteld lijkt het erop dat de campagne Doe Alsof Je Thuis Bent een positieve invloed heeft gehad op de sfeer op de Zwarte Cross. We willen nogmaals benadrukken dat het merendeel van de bezoekers zich heel goed gedraagt en dat er relatief weinig incidenten zijn op een totaal van 237.500 gasten. Volgend jaar blijft het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag een speerpunt. We distantiëren ons expliciet van alle vormen van ontoelaatbaar gedrag en vinden het belangrijk om daarbij transparant te zijn, ook over de resultaten. De Zwarte Cross is een festival waar iedereen zich veilig en welkom moet voelen.

Lees hier ons statement over ontoelaatbaar gedrag op de Zwarte Cross en lees hier de huisregels.

Terug naar overzicht
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten
andere nieuwsberichten